Ekran Resmi 2019-11-16 13.24.09

Hasar: Donatı korozyonu (paslanması, ileri seviye), kabuk betonunun dökülmesi, etriye yetersizliği görülmektedir.
Nedeni: Ortam şartlarına(nemli bodrum katı) uygun beton seçilmemesi (geçirgenliği yüksek beton), Paslanan donatının şişerek kabuk betonunu dökmesi
Sonuç: Kiriş her geçen an dayanım kaybına uğruyor. Kirişin orta açıklığında boyuna donatılar alt kısımda daha çok önem taşımaktadır!

Ekran Resmi 2019-11-16 11.58.36

Hasar: Deprem sonrası kirişte görülen kesme ve eğilme hasarı
Nedeni: Deprem yükleri altında kirişler kolonlardan daha önce hasar alacak şekilde projelendirilir.
Sonuç: Hasar alan kiriş projesindeki tasarım yüklerini aktaramadığı için yeniden dağılım söz konusu olur ve yapının diğer kısımları daha çok zorlanır. Kiriş güçlendirilebilir.