Hasar:Boyuna donatıda burkulma, beton-donatı arası aderansın tamamen kaybolması, kesit yetersizliği
Nedeni: Sargı donatısı (etriye) yetersizliği (hatta yokluğu!)
Sonuç: Kolon tasarım yüklerini karşılayamaz

Hasar: Donatı korozyonu (paslanması, ileri seviye), kabuk betonunun dökülmesi
Nedeni: Ortam şartlarına(nemli bodrum katı) uygun beton seçilmemesi (geçirgenliği yüksek beton), Paslanan donatının şişerek kabuk betonunu dökmesi
Sonuç: Kolon her geçen an dayanım kaybına uğruyor ve çok riskli!