Hasar: Kesme hasarı

Nedeni: Deprem yükleri altında perde eleman kesitinin hesaplanandan fazla kesme yüklerine maruz kalması ya da projesine uygun donatı konulmaması

Sonuç: Yapı sistemi deprem yükleri dikkate alınarak modellenmeli ve elemanlara gelecek yükler belirlenmeli. Yüklere, diğer elemanlardaki hasar durumuna, beton dayanımına, donatı miktar ve düzenine bakarak uygun güçlendirme yöntemi seçilerek güçlendirilmeli.

Hasar: Deprem sonrası kalıcı deformasyon

Nedeni: Deprem yükleri altında yapıda oluşan kalıcı hasarlar neticesinde katın alt kotu ile üst kotu arasında elemanda görüldüğü gibi düşey geometrisinin bozulması.

Sonuç: Sistemdeki eksenel yük taşıyan elemanlarda ikinci mertebe etkilerinden kaynaklı yük artışı. Böylesine büyük hasarlı yapıda güçlendirme maliyeti yeniden inşa maliyetini yakın olacaktır. Güçlendirmeye uygun olup olmadığı sorgulanmalı.