Güvenli kazı sağlamak için gerekli olan iksa sistemleri, temel altı kazık sistemleri, zemin iyileştirme sistemleri ve istinat duvarları ile ilgili proje hizmeti vermekteyiz. Doğru sondaj ve etüd ile tespit ettiğimiz zemin parametrelerine göre güvenli, ekonomik ve akılcı Geoteknik Projeleri hazırlıyoruz.