Tarihi yapıların kendine özgü dokusunun korunarak gelecek nesillere aktarılmasında restorasyon uygulaması zorunlu bir ihtiyaçtır. Ancak restorasyonun yapının davranış ve malzeme bilgisi konusunda uzman kişilerce yapılması gerekmektedir. Tarihi yapıların yapı modelinin kurulması ve analizinin yapılması ile birlikte gerekli güçlendirme ve restorasyon uygulmasını uygun malzeme seçimi ile yapmaktayız.