Güncel deprem yönetmeliği kapsamında binanızın deprem güvenliğini inceliyoruz. Deprem anında binanızın can güvenliğinizi sağlayacak taşıma gücüne sahip olması gerekmektedir. Güncel deprem yönetmeliğinden (2018) daha önce inşa edilmiş yapıların özellikle 1998 yılında çıkarılan deprem yönetmeliğinden önce inşa edilmiş binaların deprem performans raporunu almaları can sağlığı açısından önemle tavsiye edilmektedir. Deprem performansının yeterli çıkmadığı durumda binaların güçlendirilmesi sağlanarak depreme karşı yeterli kapasite sağlanabilmekte ve bina malikleri güvenle konutlarında yaşamaktadır.