Yapının depreme karşı mevcut durumunu tespit edebilmek için yönetmeliklere uygun olarak yapının analizi yapılır. Öncelikle yapıya ait mevcut kolonlardan, kirişlerden ve temelden beton numuneleri alınır, belirli kolonların ve kirişlerin sıvaları sıyrılarak donatı dizilimi ve durumu tespit edilir ve son olarak da taşıyıcı sistemin genel donatı düzenini anlamak için donatı röntgen cihazı ile okumalar alınır. Bu aşamadan sonra yapının rölevesi çıkarılır. Beton dayanım sonuçları laboratuvarda elde edildikten sonra yapının statik modeli oluşturulur. Bu modele göre deprem yükleri altındaki davranışları ve güvenliği analiz edilir. Tüm bu veriler doğrultusunda yapı deprem performans raporu hazırlanır.